VÄLKOMMEN!

Detta är Norrtälje kommuns dokumentsamling för administration, drift, vinterväghållning och underhåll av gator, parker, hamn och Campus Roslagen - inklusive vinterväghållning på tomtmark.

Lösenord får ni från genom att skicka ett mejl till Göran Klensmeden, karttekniker på Norrtälje kommuns gata/parkavdelning: goran.klensmeden@norrtalje.se.

Om ni har frågor om innehållet kan ni vända er till Margareta Svensson på Norrtälje kommuns gata/parkavdelning: margareta.svensson@norrtalje.se.

LOGGA IN